JavaScript Exceptions

Błędy zostaną wywołane po kliknięciu poniższych przycisków. Żeby zobaczyć błędy JavaScript otwórz narzędzia deweloperskie w przeglądarce (F12). Następnie przejdź do zakładki „Console”.