Console.log events

Żeby zobaczyć komunikaty z konsoli otwórz narzędzia deweloperskie w przeglądarce (F12). Następnie przejdź do zakładki „Console”.

Dodatkowe komunikaty wywołasz klikając w poniższe przyciski.